RUKON s.r.o.

Račianske mýto 1

831 02 Bratislava 3

Slovenská Republika

 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu v Bratislave I.,
oddiel Sro, vložka číslo: 27297/B

Spoločnosť zastupuje: Ing. Jozef Macháček (konateľ)

IČO:       35 843 233
IČ DPH: SK2020238902

DIČ:       2020238902

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: 2624709527/1100

IBAN: SK49 1100 0000 0026 2470 9527
BIC (SWIFT): TATRSKBX

.................................................................................................................................

 

Kontakty:

tel.:                    +421-2-4463 3714 

tel.+odkazovač: +421-2-4463 3716

fax:                    +421-2-4463 3715

e-mail:               rukon@rukon.sk

mob.:                 +421-903 776 464